Jak vznikal turistický web Českého Krumlova?

UX & CRO
 • Výzkum
 • Prototypování
 • Uživatelské testování
Webdevelopment
 • UI Design
 • Frontend Development
Covidová krize naplno zasáhla turismus v jednom z nejoblíbenějších míst v České republice. Český Krumlov se musel poprvé potýkat s nedostatkem turistů a hledal cestu, jak se přiblížit i českým návštěvníkům. Jedním z řešení byla i tvorba nového turistického webu.

Jak to začalo?

V lednu roku 2020 nám přišla zajímavá poptávka na konzultaci moderní turistické webové prezentace destinace regionu Český Krumlov s ambiciózním cílem spuštění nového webu už na začátku letních prázdnin (tedy ani ne za 6 měsíců).

Časový tlak tedy určil celý rámec projektu a bez zbytečných prostojů jsme se pustili do úvodní fáze.

Úvodní workshop - sladění představ klienta

U takto velkého projektu a navíc s časovým presem je důležité sjednotit očekávání na všech stranách. A to nejen ze strany klient - dodavatel, ale i sjednotit představu zadavatele, protože na začátku projekt bývá ve více hlavách zároveň v různé podobě a je třeba ho dostat v jedné podobě „na papír“.

K tomu nám ideálně slouží úvodní workshopy, kde si představu o projektu rozebereme na dílčí části, sjednotíme se v očekávání, objevíme slepá místa, která je třeba doplnit a případně si zrovna řekneme, co nemá v první fázi projektu smysl řešit, protože poměr nákladů a přínosů v tuto chvíli není adekvátní.

V průběhu workshopu se většinou řeší tyto oblasti:

 • Cílové skupiny – kdo web má používat?
 • Jak se na web dostanou a co tam dělají nyní?
 • Cíle webu - co by ně webu měli dělat? A jak poznáme, že se to opravdu stalo?
 • Jaké hodnoty jsme schopni nabídnout?
 • Jaké problémy uživatelé musí řešit?
 • Jaké alternativy má uživatel kromě vás?
 • Atd. atd.

Cíle webu

V tomto případě jsme měli jako jeden z hlavních cílů „prodat“ Krumlov českým turistům na více dní.  Oproti standardnímu scénáři - ráno dojet a večer jet na ubytování už zase někam jinam.

V rámci toho byla několik dílčích cílů, ale ty v podstatě vedly všechny jen k tomu hlavnímu cíli.

Takto vypadala představa o projektu na konci prvního dne.

Doplňujeme bílá místa na mapě

Pro to, aby tvorba webu dopadla úspěšně, jsme potřebovali znát odpovědi na několik hlavních otázek jako byly například:

 • Co dělají lidé na webu Krumlova? Proč tam dojdou?
 • V kolika lidech jezdí do Krumlova?
 • Jak plánují dovolenou?
 • Kde hledají ubytování nebo inspiraci?
 • Mezi čím a Krumlovem se rozhodují?

V tuto chvíli jsme přemýšleli, co jsme schopni zjistit v relativně rychlém čase. Vybrali jsme proto tyto metody:

 • Analýza dat z Google Analytics
 • Analýza konkurence
 • Dotazník na webu Krumlova
 • Analýza klíčových slov
 • Hloubkové rozhovory

Díváme se na vlastní data (Analýza Google Analytics)

Jako první se obvykle díváme na vlastní data v Google Analytics. Zaměříme se mimo jiné na to, jaká je návštěvnost z mobilů, co jsou hlavní vstupní stránky nebo celkově nejnavštěvovanější stránky, z jakých regionů lidí chodí na web a taky jaké stránky jsou důležité pro vyhledávače.

Díky tomu si pohlídáme, aby důležité stránky na webu zůstaly nebo byly lépe přístupné a hlavně, abychom nepoškodili organickou návštěvnost neuváženým zásahem do struktury webu.

Šilháme očkem po ostatních (Analýza konkurence)

Je dobré si uvědomit, že váš web není na světě jediný, který uživatel uvidí. Zaměřili jsme se tedy jak na stránky „konkurence“, tedy okolních oblíbených destinací, které jsme věděli, že návštěvníci zvažují, ale i na další stránky, které poskytují informace o Krumlovu, kde klient nemá klient kontrolu nad obsahem, který uživatel dostane.

Podívali jsme se ale i na zahraniční destinace, které by naopak mohly být inspirací pro tvorbu webového portálu.

Díky tomu jsme si udělali obrázek o tom, proti čemu při návrhu stojíme, ale i o zajímavých možnostech, které je možné více prozkoumat.

Jeden z oblíbených webů ze strany klienta, který má dobře zpracované informace pro návštěvníky.

Ptáme se uživatelů webu (Dotazníky na webu Krumlova)

Výborným a poměrně snadno zjistitelným zdrojem informací je zpětná vazba přímo od návštěvníků webu. V tomto případě jsme nasadili na web Hotjar dotazník s několika otázkami, kde nás zajímalo například:

 • jestli už jsou rozhodnutí jet,
 • jaké zvažují alternativní cíle,
 • na kolik dní plánují jet,
 • s kým,
 • jaké informace je zajímají.

A po pár dnech jsme měli už první stovky odpovědí, které nám vhodně doplnily informace získané z Google Analytics.

Hloubkové rozhovory a uživatelské testování webu

V první fázi jsme dělali také hloubkové rozhovory s lidmi, kteří plánovali cestu do Krumlova spojené s uživatelským testováním webu.

Chtěli jsme se více zorientovat v tom, jaká mají od města očekávání, co tam chtějí dělat, kde obvykle hledají informace o destinaci nebo o ubytování, nebo jestli jim na současném webu něco chybí a co se jim třeba líbí jinde.

Díváme se, jak se co hledá (Analýza klíčových slov)

Nezbytnou součástí tvorby každého webu je analýza klíčových slov. Tento dokument nám říká, jaké dotazy zadávají uživatelé do vyhledávače typu Google nebo Seznam a třídí je dle významu, počtu hledání, současných pozic webu atd.

Výstupem je pak mimo jiné návrh struktury, který zohledňuje jak stránky, které se už teďka dobře umisťují a nesmí se na ně sáhnout, ale i stránky, které je dobré přidat, aby se zvýšil potenciál přístupů.

Ukázka struktury dotazníku na webu.

Hloubkové rozhovory a uživatelské testování webu

V první fázi jsme dělali také hloubkové rozhovory s lidmi, kteří plánovali cestu do Krumlova spojené s uživatelským testováním webu.

Chtěli jsme se více zorientovat v tom, jaká mají od města očekávání, co tam chtějí dělat, kde obvykle hledají informace o destinaci nebo o ubytování, nebo jestli jim na současném webu něco chybí a co se jim třeba líbí jinde.

Díváme se, jak se co hledá (Analýza klíčových slov)

Nezbytnou součástí tvorby každého webu je analýza klíčových slov. Tento dokument nám říká jaké dotazy zadávají uživatelé do vyhledávače typu Google nebo Seznam a třídí je dle významu, počtu hledání, současných pozic webu atd.

Výstupem je pak mimo jiné návrh struktury, který zohledňuje jak stránky, které se už teďka dobře umisťují a nesmí se na ně šáhnout, ale i stránky, které je dobré přidat, aby se zvýšil potenciál přístupů.

Máme spoustu informací. Co teď s nimi?

Nyní přišla na řadu syntéza všech podkladů, prioritizace nalezených příležitostí a zaměření se na hlavní cíle webu.

Definovali jsme si tedy hlavní designové výzvy, které jsme chtěli vyřešit a pustili jsme se do návrhu řešení. Nemůžeme zde vypisovat všechny nalezené výzvy, ale některé z nich byly například „Jak bychom mohli…“:

 • Podpořit celoroční návštěvnost.
 • Vytvořit návod na „použití Krumlova“.
 • Podpořit návštěvu na více dní.
 • Nebo třeba napravit zažitá klišé o Krumlovu.

Kostra webu pomocí drátěných modelů - wireframů

V rámci wireframů se snažíme zachytit budoucí podobu webu tak, aby všechny střípky informací zapadaly do sebe a aby dobře fungovaly zákaznické cesty. Klient tak reálně poprvé vidí, k čemu veškeré zjištěné informace byly potřeba a jak se odrazí na budoucí podobě webu.

Prototypy nejdříve prošly několika koly zpětné vazby od klienta a po schválení ještě procesem uživatelského testování, kde se odchytí další případné nedostatky s reálnými budoucími uživateli webu.

Moodboardy

Po schválení prototypů jsme řešili budoucí vzhled webu. Protože klient měl už základní vizuál používaný na tiskovinách (plakáty, pozvánky, atd.), měli jsme dané základní mantinely, které by grafik neměl překročit.

V rámci mantinelů jsme ale řešili různé kombinace barevnosti, fontů a celkového vyznění grafiky.

Typové podstránky a seznamy komponent

Potom už následovala „jen“ aplikace vybraného stylu na typové podstránky a finální ladění obsahu.

Kódujeme

Úplně na začátku projektu jsme řešili, jestli bude lepší vytvořit kompletně nový web včetně back-endu, nebo využít stávající redakční systém a jen web obléknout do nového kabátu (=front-endu).

Vzhledem k pokročilým integracím na městské systémy, které už byly na stávajícím řešení, a termínu spuštění webu jsme se s klientem domluvili na využití stávajícího řešení. A tak jsme šablony kódovali podle instrukcí IT oddělení Českého Krumlova, aby mohla proběhnout hladká implementace s následnou kontrolou před spuštěním.

Spouštíme, kontrolujeme, řešíme SEO, nastavujeme analytiku, hodnotíme první výsledky

Před spuštěním jsme si ještě nechali nějaký čas na kompletní kontrolu naším checklistem.  Přece jen jednou z klíčových oblastí tvorby bylo i SEO a tak nebyl prostor pro chyby. Sledovali jsme bedlivě strukturu URL, přesměrování a když bylo připraveno, tak jsme nastavovali i pokročilou analytiku, abychom mohli vyhodnotit, jací lidé na webu chodí, jaké sekce je zajímají a jestli někde nebudou další problémy.

A jak viděla spolupráci klientka?

Kvalita, profesionalita a spolupráce na té nejvyšší úrovni pokračovala v celém projektu. Zadání nebylo jednoduché, do necelých šesti měsíců spustit zcela novou moderní responzivní turistickou webovou prezentaci s následujícími fázemi projektu: analýza (dosavadní web, potřeby návštěvníka, analýza konkurence…), návrh konceptu webu (info architektura, UX design, marketingová strategie webu), web design (navazující na současný corporate design destinace), kódování typových šablon pro navázání na vlastní redakční systém, copywriting až po finalizaci webu (SEO, uživatelské testování…).

Vzájemné „napojení“ od prvního kontaktu, okamžité pochopení potřeb nás jako klienta a plnění všech požadavků a přání, komunikace s celým týmem PORTY, plynulost navazování jednotlivých fází projektu i dodržování plánovaného harmonogramu bylo nevídané a nad očekávání…

Velký dík patří celému týmu Porty, jmenovitě Markovi Procházkovi (vedení projektu až do fáze UX designu) a Lukáši Cafourkovi (následné převzetí projektu do spuštění webu) za celý tým Destinačního managementu Český Krumlov Region. Ten teď „sklízí ovoce“ a jen pozitivní ohlasy jak od uživatelů webu z řad prezentovaných subjektů (ubytovací a gastro zařízení, provozovatelé atraktivit, organizátoři akcí...), tak hlavně z řad spokojených návštěvníků města a regionu Český Krumlov.

Zde jedno hodnocení návštěvníka webu, které mluví za vše: Web je skvělý, moderní, přehledný, informativní, intuitivní.

Jitka Boháčová  /  Destinační management Český Krumlov
Speak English?
Speak English?
Pro milovníky formulářů
Jméno
Telefon
E-mail
A teď nám to napište
Zpráva zachycena!
Pokusíme se odpovědět co nejdříve.
Ajéje, něco zlobí a formulář ne a ne odletět. Zkuste to prosím za chvíli, nebo nám brkněte.

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram