play
stop
kuk

Naší prací se rádi chlubíme

Naše práce

Jen si tu něco odložíme

Od kartáčku po štětec

Spokar  /  Branding  •  UX  •  Webdesign  •  Copy

Středověk za oknem

DMO Český Krumlov  /  UX  •  Webdesign  •  SEO

Jednou je málo #archivujeme

Národní filmový archiv  /  UX  •  Webdesign  •  SEO

Škola základ robota

FEL ČVUT  /  UX  •  Webdesign  •  SEO

Když se to má nabouchat

Bauhaus  /  Product Information Management

Kdo se sluní, nezlobí

Student Agency Travel  /  UX  •  Webdesign

Velký úklid na e-shopu

OKAY  /  Product Information Management
Je toho víc
Klient říká
Vzájemné „napojení“ od prvního kontaktu, okamžité pochopení potřeb nás jako klienta a plnění všech požadavků a přání, komunikace s celým týmem PORTY, plynulost navazování jednotlivých fází projektu i dodržování plánovaného harmonogramu bylo nevídané a nad očekávání.
Jitka Boháčová  /  Destinační management Český Krumlov

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram

Speak English?
Speak English?