NFA v záři
reflektorů

UX & CRO
  • Výzkum
  • Prototypování
  • Uživatelské testování
Webdevelopment
  • UI Design
  • Frontend Development
  • Implementace CMS Pimcore
Pro Národní filmový archiv jsme spustili nový web symbolicky v čase, kdy slaví 80. let od svého založení. Paralela s natáčením filmu se zde přímo nabízí: s klientem jsme ušli celou cestu od přípravné fáze přes domluvy na place až po poslední klapku. Střih i následnou distribuci. Všechno jsme zdárně absolvovali a se vším vás nyní seznámíme.

Definujeme cíle, rozkrýváme záludnosti

Na začátku spolupráce s Národním filmovým archivem (NFA) jsme museli rozlousknout několik zapeklitých oříšků. Nové webové stránky musely vyhovovat třem různým účelům:

  1. NFA se stará o filmy české a československé kinematografie i veškerou doplňkovou dokumentaci k nim. Má ve své správě unikátní databázi českých filmů, které nabízí do distribuce.
  2. Péče o českou filmovou databázi ale není její jediná činnost. NFA je paměťová instituce a jejím posláním je starat se o české filmové dědictví, rozvíjet českou filmovou kulturu, bádat a vzdělávat. Jinými slovy, potřebovali jsme NFA lépe představit veřejnosti a posílit PR této organizace.
  3. Dále NFA provozuje své vlastní kino Ponrepo, kde můžete zhlédnout české i světové filmové rarity, které v produkci běžných kin jen tak neuvidíte.

Cíl byl jasný – spojit všechny tři linky do jedné přehledné, funkční a hezké webové prezentace. Nové webové stránky mají sloužit jak expertům z oboru, tak široké veřejnosti.

Na počátku každého projektu je důležité mít přesné zadání a v tomto ohledu byli pracovníci Národního filmového archivu připraveni na jedničku. Měli hotový základní výzkum a velmi dobře specifikované zadání. Definovali si, v čem jsou jejich přednosti i kde mají prostor pro zlepšení.

Klient říká
Webové stránky Národního filmového archivu slouží nejen široké veřejnosti, ale i expertům z oboru. Bylo tedy třeba najít řešení, které nabídne přehlednou a vizuálně zajímavou formou ucelené informace o naší činnosti, sbírce, službách, které poskytujeme, a také o aktualitách z oblasti audiovizuálního archivnictví. Myslím, že s PORTOU se nám to podařilo, a navíc šlo o velmi příjemnou spolupráci.
Jana Lohrová  /  vedoucí oddělení PR této instituce

Jak neztratit div… návštěvníka webu

Stěžejní bod představovala informační architektura, v níž propojíme všechny tři výše zmíněné oblasti. Společně s pracovníky NFA jsme si definovali strukturu a priority; co chceme komunikovat primárně a jaké informace uživateli naservírujeme později.

V hlavní roli: Sbírka filmů

Prvním velkým úkolem bylo představit samotnou sbírku NFA – databázi všech českých a československých filmů k distribuci. Přičemž filmy tvoří jen jednu složku rozsáhlého archivu. Přidejte si k nim ještě všechny doplňkové materiály: plakáty, scénáře, reklamní předměty, fotografie ap.  

Filmy vhodné k zapůjčení si uživatel vyhledává v katalogu a na detailu ke konkrétnímu filmu se pak zobrazí veškeré info s ním spojené. Sami si to vyzkoušejte. Na první pohled se to může zdát jako banalita, ale NFA nabízí metadat k filmu opravdu mnoho, proto je zásadní je správně rozčlenit.

Kamera, klapka, NFA!

Národní filmový archiv mnohdy narážel na nepozorumění ze strany veřejnosti – lidé se mylně domnívali, že se jedná o nadbytečný úřad stvořený k tomu, aby generoval byrokracii navíc. Webové stránky jsou ideálním místem k prezentaci všech aktivit NFA. Dodatečné činnosti: projekce, bádání, rešerše, licencování nebo knihovnu bylo potřeba smysluplně roztřídit tak, aby se v nich uživatel webu vyznal.

Bude mít kino vlastní web?

Nakonec jsme přemýšleli, jak v rámci informační architektury webových stránek uchopit kino Ponrepo, které Národní filmový archiv provozuje. Do standardního institucionálního webu provoz kina totiž úplně nezapadá. Jedná se o samostatný subjekt, proto jsme museli vymyslet, kam ho v informační architektuře zařadíme: Máme pro kino vytvořit vlastní microsite, anebo ho budeme propagovat společně s NFA? Druhá možnost nakonec zvítězila. Především proto, abychom NFA prezentovali jako živou instituci se znatelným přínosem pro náš kulturní prostor.

Digitální vizuální styl na scéně

Národní filmový archiv měl velice hezky zpracovaný nový vizuální styl. Každý designér, který je v oboru déle než pár měsíců, však dobře ví, že webdesign je úplně jiná disciplína než grafika pro tiskoviny (DTP). Vizuální styl proto bylo nutné přetavit do digitálního jazyka a respektovat tak všechna pravidla webové grafiky responzivitou počínaje a interaktivitou konče.

Michal říká
Nový vizuální styl pro NFA hrál na uměleckou notu, což je obecně v pořádku. Webový design je však více o funkční grafice, proto jsem musel umělecké tendence kvůli srozumitelnosti trošku krotit.
Michal Šoller  /  ten, který webdesign připravoval

Technické řešení v backstage

Web běží na platformě Pimcore, která je vhodná pro instituce s bohatým obsahem jako NFA. Na počátku jsme museli navrhnout sofistikovaný datový model databáze filmů, promítání kina a nosičů, na nichž jsou filmy k dispozici. Program kina Ponrepo jsme řešili přes Elasticsearch, kdy jsme museli balík původně nestrukturovaných dat k filmu seskupit po dnech a měsících.

Core Web Vitals jsou ve výborné kondici, což pozitivně ovlivňuje rychlost načítání stránek. Diagnostika ukázala, že se web NFA drží ve velice slušných hodnotách okolo 90 % a výše.

SEO styling

Redesign webu je ideální příležitost pro technický SEO audit. Zvlášť pokud se zasahuje do informační architektury, struktury webu a mění se URL, což byl právě případ NFA. Naši SEO specialisté připravili mapu přesměrování, aby minimalizovali propad organické návštěvnosti. Dále se zaměřili na crawling webu a hledání interních odkazů na chybové stránky.

SEO kontroly během tvorby a spuštění webu se obecně podceňují a potom bývají klienti roztrpčeni, když dojde k propadu návštěvnosti z důvodu špatného nastavení.

Analytika, čísla a návštěvnost

Nový web NFA je spuštěn zhruba měsíc, což je stále poměrně krátký čas pro srovnávání, avšak nějaká čísla již máme. Oproti stejnému období minulý rok se zvedla průměrná doba na stránce z 1 min 4 s na 1 min 50 s, což představuje  téměř 175 % nárůst oproti původní době strávené na webu.

Závěrečné titulky

Stejně jako u filmu, také u webu musíte odbavit slušnou porci nutné neviditelné práce, aby mohlo dojít k nablýskané premiéře. Spolupráce s Národním filmovým archivem byla radost, a i když někdy nastaly těžší momenty, můžeme prohlásit, že nás to bavilo.

Speak English?
Speak English?
Pro milovníky formulářů
Jméno
Telefon
E-mail
A teď nám to napište
Zpráva zachycena!
Pokusíme se odpovědět co nejdříve.
Ajéje, něco zlobí a formulář ne a ne odletět. Zkuste to prosím za chvíli, nebo nám brkněte.

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram