SPOKAR: 140 let tradice v novém kabátě

UX & CRO
 • Výzkum
 • Prototypování
 • Uživatelské testování
Webdevelopment
 • UI Design
 • Frontend Development
 • Implementace CMS Wordpress
 • Postavení e-shopu na Shoptetu
Tiskoviny
 • Merkantilní tiskoviny
 • Obalové materiály
V Česku nejspíš nenajdete nikoho, kdo by s jejich produkty nepřišel do styku. Své řemeslo provozují už od roku 1882. Pelhřimovská rodinná firma SPOKAR dnes patří k nejvýznamnějším výrobcům kartáčnického zboží v Evropě. S postupnou obměnou produktového portfolia vznikla také potřeba nového webu a e-shopu.

SPOKAR v číslech

Tradice pelhřimovské výroby
140 let
Expedovaných výrobků ročně
51,5 mil
Roční obrat
800 mil
Designových ocenění
10×

Přišel čas na změnu

Když společnost SPOKAR před několika lety uvedla svůj první designový kartáček SPOKAR X, na základě jeho mezinárodního úspěchu se rozhodla postupně změnit své portfolio na designové produkty s vyšší přidanou hodnotou. A s tím musela jít ruku v ruce také nová prezentace značky.

Redesign webu a e-shopu PORTA vzala od podlahy

Výrobky společnosti SPOKAR sbírají po světě prestižní designová ocenění díky propojení moderního a kreativního zpracování spolu s maximální funkčností.

V rámci změny směřování firmy proto bylo potřeba připravit i adekvátní prezentaci firmy navenek, která by citlivě navázali na bohatou historii firmy a přitom ji povznesla do nového století.

Jak šel čas s logem SPOKAR

Začátek spolupráce a definování cílů

Úvodní workshop – sladění představ klienta

K tomu nám v případě firmy SPOKAR posloužil úvodní workshop, kde jsme si představu o projektu rozebrali na dílčí části, sjednotili se v očekávání a objevili slepá místa, která bylo třeba doplnit.

V průběhu workshopu jsme probrali tyto oblasti:

 • Hlavní specifika produktových skupin a jak je propagovat.
 • Cílové skupiny, tedy kdo web má používat.
 • Jak se na web dostanou a co na něm dělají nyní.
 • Cíle webu – co by uživatelé na webu měli dělat a jak poznáme, že se to opravdu stalo (klíčové metriky úspěchu).
 • Jaké hodnoty je klient schopen nabídnout.
 • Jaké problémy uživatelé musí řešit.
 • Jaké alternativy má uživatel kromě klienta.
Na konci prvního dne jsme měli spoustu poznámek, ale i spoustu neznámých pro další výzkum

Doplňujeme bílá místa na mapě

Pro to, aby tvorba webu dopadla úspěšně, jsme potřebovali znát odpovědi na několik hlavních otázek, jako byly například:

 • Jak lidé v ČR vnímají výrobu v ČR?
 • Jak řeší design u kartáčků? A jak se řeší u dětských kartáčků?
 • Jak řemeslníci ocení nový design štětců?
 • Nebo jak se hledá zakázková výroba na průmyslovou výrobu?

Pro zodpovězení daných otázek jsme vybrali tyto metody kombinovaného výzkumu:

 • analýza dat z Google Analytics,
 • analýza konkurence,
 • desk research – jak lidé řeší danou problematiku na webu?
 • dotazník na webu v sekci zakázková výroba,
 • analýza klíčových slov,
 • hloubkové rozhovory,
 • dotazníkové šetření na databázi klienta.

Analytická fáze aneb Začali jsme sbírat podklady

Díváme se na vlastní data (Analýza Google Analytics)

Jako první jsme se podívali na data v Google Analytics. Zaměřili jsme se mimo jiné na:

 • návštěvnost z mobilů,
 • hlavní vstupní stránky nebo celkově nejnavštěvovanější stránky a produkty,
 • nebo jaké stránky jsou důležité pro vyhledávače.

Mohli jsme tak mj. zajistit, aby stránky klíčové pro organickou návštěvnosti na webu zůstaly a byly ještě lépe přístupné.

Jak si stojíme proti ostatním? (Analýza konkurence)

Zákazník má v rámci vertikály na výběr z velkého množství produktů i prodejců. Proto jsme se v úvodní fázi dívali na to, jak se jednotliví konkurenti pozicují, abychom akcentováním silných stránek mohli značku ve světě onlinu dobře vymezit.

Díky tomu jsme si udělali obrázek o tom, proti komu při návrhu stojíme, ale i o zajímavých a inspirativních řešeních konkurence, které stálo za to více prozkoumat.

Ukázka analýzy konkurence v sekci dentální hygieny

Procházíme zmínky na internetu (Desk research)

V této fázi nás zajímalo, jestli a jak zákazníci řeší volbu produktů, které nabízí SPOKAR online. Procházeli jsme facebookové skupiny, fóra nebo hodnocení na Heuréce a snažili se zjistit, jak o značce mluví, které benefity uživatelé vyzdvihují a jaké vnímají překážky v prodeji či užívání.

Jeden z oblíbených webů ze strany klienta, který má dobře zpracované informace pro návštěvníky.

Ptáme se uživatelů webu (Dotazníky na webu)

Když nabízíte nějakou složitější nebo komplexní službu na webu, je dobré si ověřit, jestli je pro uživatele srozumitelná. V tomto případě nás u zakázkové výroby zajímalo, jestli na stránce návštěvníci našli vše podstatné informace, případně, co jim chybělo.

Tyto výsledky nám obohatily dosavadní pohled na data, která jsme měli k dispozici z Google Analytics.

Detailně se doptáváme (Hloubkové rozhovory s hlavními cílovými skupinami webu)

Po úvodním workshopu jsme měli spoustu otázek, které nám mohli zodpovědět pouze zákazníci. Udělali jsme tedy několik sérií rozhovorů se zástupci cílové skupiny, konkrétně se:

 • zubaři,
 • koncovými zákazníky (běžní uživatelé zubních kartáčků),
 • koncovými zákazníky (běžní uživatelé – domácí potřeby),
 • řemeslníky,
 • zájemci o zakázkovou výrobu.

Zjistili jsme mimo jiné, jak dlouho jsou zákazníci věrní jedné značce, jak se k ní dostali, podle čeho se rozhodují zubaři a jaké značky budou preferovat, nebo co ovlivňuje výběr malířského štětce u řemeslníků vs. u „hobbíků“.

Všechny tyto informace jsme pak zúročili při sestavování obsahu klíčových stránek.

Díváme se, jak se co hledá (Analýza klíčových slov)

Nezbytnou součástí tvorby každého webu je analýza klíčových slov. Tento dokument nám říká, jaké dotazy zadávají uživatelé do vyhledávače typu Google nebo Seznam a třídí je dle významu, počtu hledání, současných pozic webu atd.

Výstupem je pak mimo jiné návrh struktury, který zohledňuje jak stránky, které se už teďka dobře umisťují a nesmí se na ně šáhnout, ale i stránky, které je dobré přidat, aby se zvýšil potenciál přístupů, nebo obsahová témata do poradny, která budou dlouhodobě přivádět návštěvnost.

Nová struktura webu a e-shopu na základě analýzy klíčových slov

Dodatečně se dotazujeme (Dotazníkové šetření na zákaznické databázi klienta)

Závěrem jsme chtěli ještě hypotézy z kvalitativního výzkumu ověřit formou dotazníků na zákaznické databázi klienta ze segmentu dentální hygieny a dotvořit si tak celkový přehled o výchozím stavu.

Chystáme si půdu pro další fázi tvorby webu i celkovou komunikaci značky

Na řadu následně přišla syntéza všech podkladů, prioritizace nalezených příležitostí a zaměření se na hlavní cíle webu.

Definovali jsme designové výzvy, které jsme chtěli vyřešit, a pustili jsme se do návrhu řešení. Mezi ně patřily například výzvy typu „Jak bychom mohli…“:

 • Akcentovat důraz na kvalitní design
 • Podpořit český původ s důrazem na historii v moderním pojetí
 • Propagovat nové produktové řady, ale neschovat úplně ty staré

Vzhledem k objemu a kvalitě dat získaných v rámci analytické fáze jsme zároveň věděli, že máme skvělý základní kámen pro navazující komunikaci, na které jsme měli začít po dokončení webu a e-shopu.

Prototypování

Od samého počátku bylo zřejmé, že web do sebe bude muset pojmout pestrost produktového portfolia Spokaru od dentální hygieny po průmyslové kartáče, akcentovat designově nosné nové produkty, které se staly tváří značky, ale zároveň neopomenout původní produktové řady a neunavit uživatele zbytečnými detaily.

Proto jsme web postavili primárně na kombinaci velkých obrázků a krátkých textů s výraznou typografií, aby web působil čistě. Veškerý obsah jsme se snažili rozdistribuovat do rychle se střídajících samostatných komponent, protože lépe udržují uživatelovu pozornost, zejména na stránkách jako „O nás“.

Těžiště webu jsme položili na stránku kategorie zboží, která je připravena sloužit jako přistávací stránka pro uživatele přivedené z organického vyhledávání či kampaní, poskytuje dostatečný prostor pro zdůraznění konkurenčních výhod, odpovídá na uživatelská očekávání a obavy a zároveň je škálovatelná pro malé i velké množství obsahu.

Detail produktu byl schválně strukturně i vzhledově odlišen od běžné produktové karty na e-shopu. Spíše než popisovat technické parametry jsme se snažili zdůraznit několik klíčových vlastností produktu, které vyšly z úvodního výzkumu.  (obrázek Anatomie kartáčku)

Grafika

Pro klienta jsme zpracovali komplexní redesign vizuální identity v čele s novým logotypem a redesignovanou značkou stylizované kočky (jako symbolu čistoty), která Spokar provází již od roku 1908.

Logotyp jsme zmodernizovali, vyčistili a motiv kočky zjednodušili tak, aby obstál i v malých velikostech (nebo při čtení z dálky). Kolem logotypu jsme pak vystavěli novou sebevědomvou vizuální identitu, kterou jsme následně kodifikovali v design manuáu.

V rámci jednotlivých výstupů identity jsme mj. připravili merkantilní tiskoviny, označení vozového parku (manažerská,a především užitková vozidla) a pak dále pak pracovali na obalovém designu a etiketách napříč jejich produktovým portfoliem, mj.  např:

 • Základní etikety pro značení výrobků, vnitřních a vnějších obalů
 • Blistrové karty
 • Krabice (sálové smetáky)
 • Závěsné/návlečné/nášivné papírové štítky (lahvové a zkumavkové kartáče, kartáč na deskové radiátory, rohože, přírodní jelenice)
 • Přebaly lepenka (kartáč na zeleninu, sety smeták s holí a smetáček s lopatkou, set smetáčku vysoký, PVA a houbový mop, stěrka na okna s tyčí, autokartáč)
 • Přebaly papír, vkládané letáky (sáčky a pytle na odpadky, zahrádkářská fólie, šňůra na prádlo pletená,)
 • Potištěné sáčky (rukavice pro domácnost)
 • Etikety speciální (pemza)
 • Malířské potřeby

Na webovém projektu jsme zahájili proces moodboardem, který měl sloužit jako spojovací prvek mezi stávajícím webem a náhledem nového řešení. Díky tomu jsme zjistili, do jaké míry je klient vázán na současnou podobu webu a zda je otevřený modernějšímu přístupu. Projevil ochotu k změně a představil nám několik příkladů moderních webů, které se mu líbí.

Během projektu jsme narazili na několik výzev, které jsme museli překonat. Každá kategorie produktů měla svou charakteristickou barevnost obalů – a my jsme se rozhodli propojit tuto barevnost s příslušnými kategoriemi na webu.

Bylo však třeba najít vhodný způsob, jak sjednotit různorodá barevné schémata, aby výsledný dojem působil logicky a nijak rušivě. Některé vzniklé výzvy stále řešíme, a tak i po spuštění projektu budeme aktivně pracovat na jeho zdokonalování. Obvykle platí, že se projekt spustí a následně probíhá analýza, na základě které můžeme provedené úpravy, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.

Stejně tak se týká i vlastních fotografií na míru, které vznikají postupně v průběhu delší doby. Tyto fotografie budou integrovány do běžícího projektu, přičemž budeme pokračovat ve zlepšování a upravování na základě zpětné vazby a poznatků z reálného provozu.

Cílem designu webu je vytvořit čisté a jednoduché prostředí, které se zaměřuje na dokonalou prezentaci designových výrobků. Proto se klade se velký důraz na vytvoření kvalitních fotografií, které budou základem pro prezentaci produktů. Chceme tyto fotografie oživit drobnými efekty, které dodají webu a jeho produktům energii a pohyb, zvýrazněním jejich jedinečnosti a estetiky.

Vyhodnocení

Podařilo se nám provést náročný komplexní redesign vizuální identity klienta. Společně se změnou klientovy online přítomnosti jsme zvládli změnit vnímání značky klienta jako sice tradičního, ale progresivního českého výrobce pomůcek pro domácnost.

Na redesign bude následovat rozsáhlá brandová kampaň, na které pracuje naše mateřské Proficio a která by měla završit změnu vnímání positioningu značky u zákazníků.

SPOKAR a spokojenost s projektem

Společnost SPOKAR si výsledný web a e-shop pochvaluje, s PORTOU a spoluprací je velmi spokojená.

Jana říká
Tým Porty odvedl skvělou práci na našem novém webu. Všichni zúčastnění projevili odborné znalosti, kreativitu a schopnost naslouchat našim potřebám. Výsledkem je moderní a profesionální web, který dokonale reprezentuje značku SPOKAR. Těšíme se na další spolupráci.
Šárka Zbrojková  /  Obchodní ředitelka SPOKAR
Speak English?
Speak English?
Pro milovníky formulářů
Jméno
Telefon
E-mail
A teď nám to napište
Zpráva zachycena!
Pokusíme se odpovědět co nejdříve.
Ajéje, něco zlobí a formulář ne a ne odletět. Zkuste to prosím za chvíli, nebo nám brkněte.

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram